Klubbens historie

Klubbens formænd gennem tiderne
1868-1885 ? 1885-1886 Kr.Nielsen Skippinge 1887-1888 Jens P Olsen Hørve 1889-1891 Hans Nielsen Vallekilde 1892-1892 A. Jensen Hørve 1892-1894 Niels Peter Rasmussen Vejleby 1894-1901 ? 1901-1901 Hans Villassen Hørve 1902-1904 Bendt Jensen Hørve 1905-1906 Købmand Hoyer Hørve 1907-1909 Peder Pedersen 1910-1911 Fritz Nielsen   Bjergesø 1911-1912 Peder Larsen Hørve 1912-1913 Fritz Nielsen Bjergesø 1914-1915 Thyge R. Skovgård Hørve 1915-1918 Thomas Mortensen Vejleby 1918-1919 Jens Peder Jensen 1920-1924 Johannes Jensen 1925-1928 Chr. Frederiksen Hørve 1929-1929 Alfred Olsen Bjergesø 1929-1929 Ejvind Christensen 1930-1931 Chr. Jørgensen 1931-1934 Søren P. Sørensen Hørve ( Søren P. Sørensen Død 1934 ) 1934-1959 Chr. Bille Hørve 1960-1965 Frede Kristensen Hørve 1965-1974 Poul Jensen 1975-1994 Sv.Åge Thøgersen 1994-         Sv.Erik Nielsen  
Sådan startede det Skyttesagen i Danmark er rejst efter forbillede fra England, hvor der i 1859 dannedes frivillige skyttekorps. I Danmark var det artillerikaptajn og skoleofficer på den Kgl. Militære Højskole, H.P.V. Mønster, der gav stødet til skyttesagens opståen. I en artikel i Fædrelandet i januar 1861 skrev han for første gang om skyttesagen for at vække interesse for frivillige våbenøvelser rundt om i sognene. Denne appel var især rettet til godsejerne for at få dem til at tage sig af sagen, idet han ikke anså det for muligt at få oprettet en forening for hele landet med et sådant formål. Artiklen medførte,at der allerede en måned efter var nedsat en komité, der opfordrede til oprettelse af skytteforeninger i alle dele af landet med det formål at opøve medlemmerne i riffelskydning. Foreninger til skyttesagens fremme, riffelforeninger, oprettedes i hele Danmark i årene omkring 2.Slesvigske krig i 1864 og i 1868 stiftede en flok driftige mænd HØRVE SKYTTEFORENING. Foreningen tilhører derfor kredsen af de første organiserede “idrætsforeninger” i Danmark. Siden starten i 1868 har Hørve skytteforening været i stadig vækst og er i dag 145 år efter, stadig en forening med et levende klub Nu skal man tænke på. at stifterne af foreningen ikke så  skydning som en idrætsgren, men stiftede klubben i lyset af den fædrelandskærlighed der opstod efter nederlagende til Preusserne i 1864. I 1861 dannedes centralkommiteen for   skytteforeninger og ud af denne

Sådan startede det

Hørve skytteforening Vallekilde Hørve idrætscenter